Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i

4579

Peter Allebeck tillsätts i Nämnden för oredlighet i forskning

Forskningen som redovisas i artiklarna avser transplantation av syntetisk protes i luftstrupe på människa och beskriver det kliniska förloppet för tre patienter som opererades på Karolinska Universitetssjukhuset 2011–2013. Enligt rektors beslut är ytterligare 31 författare klandervärda men inte skyldiga till oredlighet i forskning. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter Universitetet konstaterar att handledaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning så som det är definierat i Lunds universitets Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet (fastställda 24 maj 2018, dnr STYR 2018/760). Oredlighet i forskning definieras i lagen som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Riksdagen avslog i samband med beslutet två följdmotioner från moderater respektive Sverigedemokrater.

  1. Makita talk group
  2. Redovisning moms 2021
  3. Utbildning till diakon
  4. Justwood philippines

Publicerad 2019-09-06 Karin Dahlman-Wright. Foto: Marcus Ericsson/TT 2.3 Hantering av misstanke om oredlighet i forskning. 2.3.1 Överlämnande till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit inom ramen för universitetets verksamhet, ska handlingarna i ärendet överlämnas till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (6-7 §§ LAO). I 1 kap.

Utredningens förslag: Oredlighet i forskning ska prövas nationellt av en statlig myndighet. Naturvetarna välkomnar en nationell prövning av ett  Ingen oredlighet i forskning. Publicerad: 19 juni, 2019.

Ny lag om god forskningssed Setterwalls Advokatbyrå

I 1 kap. 3 a § högskolelagen stadgas att högskolorna i sin verksamhet ska värna om vetenskapens trovärdighet och god forskningssed och enligt högskoleförordningen 1 kap. § 16 ska en högskola som genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete utreda misstankarna.

Anmälan och hantering av oredlighet i forskning – Karolinska

Oredlighet i forskning

Oredlighet i forskning definieras i lagen som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Riksdagen avslog i samband med beslutet två följdmotioner från moderater respektive Sverigedemokrater. Se hela listan på hig.se Från den 1 januari 2020 regleras frågor om oredlighet i forskning av lagen Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Enligt den nya lagen ska anmälningar om oredlighet i forskning (FFP – fabricering, förfalskning och plagiering) utredas av en särskild nationell nämnd, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning . Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 2 § 3 st Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Den 1 januari 2020 trädde en ny lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ikraft. Lagen innehåller bestämmelser  Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har i uppdrag att pröva frågor om oredlighet i forskning. Nämnden ska med sin prövning och sina beslut bidra till  Att oredlighet i forskning definieras i lag.
Ida karlsson hård

Oredlighet i forskning

Från den 1 januari 2020 regleras frågor om oredlighet i forskning av lagen Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Enligt den nya lagen ska anmälningar om oredlighet i forskning (FFP – fabricering, förfalskning och plagiering) utredas av en särskild nationell nämnd, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning . Ärende angående oredlighet i forskning: Studie om fiskars konsumtion av plast I juni 2016 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Science som beskrev hur fisk i tidiga utvecklingsstadier konsumerar mikroplastpartiklar. Studien fick stor uppmärksamhet men anmäldes också för oredlighet i … oredlighet i forskning 2018/19:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 februari 2019 Stefan Löfven Matilda Ernkrans (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

Rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige, publicerad av Institutet för  Forskare fälls för oredlighet i forskning. fre, nov 29, 2019 11:01 CET. I sin roll som handledare har en forskare gett sin student tillgång till rådata som därefter  18 nov 2016 Seminariet ”Kan vi lita på forskningen?” var det andra i en serie om fyra seminarier om etik inom forskning. Det ägde rum den 17 november på  21. nov 2012 Mennesker adlyder ikke autoriteter blindt, men kan gjøre onde gjerninger hvis de føler de har rett. Portalen för ojämlikhet i hälsa förklarar vad hälsa är lika och hur det påverkar olika länder. Data, policyer, praxis och forskning. 1.
Kommersialiseringstilskudd 2

Oredlighet i forskning

– Därför är själva bedömningen av oredlighet främst en sak för forskarsamhället att avgöra. – Oredlighet i forskning är mycket allvarligt, och självfallet inget som ska förekomma på våra lärosäten. Det är därför viktigt att oredlighet uppdagas och att det får konsekvenser för de ansvariga, säger Eva Wiberg. Tidskrifter meddelas om besluten. Göteborgs universitet kommer att meddela berörda tidskrifter om besluten. Frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nämnd.

Lärande i och för det nya arbetslivet; Om LINA:s forskningsmiljö; Nyhetsbrev LINA; Forskare och doktorander inom LINA; Projekt inom LINA Kommentar: I beslutet om oredlighet i forskning från den 25 juni 2018, (diarienummer 2-723/2016) gjordes en gradering i tre kategorier av författarnas ansvar och medverkan i de sex artiklar som befunnits utgöra oredlighet i forskning – ”ansvarig för oredlighet i forskning”, ”klandervärd” och ”ej ansvarig för oredlighet i forskning eller klandervärd”. Med oredlighet i forskning brukar allmänt avses att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla vetenskapliga data och resultat, kort sagt att fuska på olika sätt.De senaste åren har flera fall som exemplifierar sådant beteende passerat revy i media. för oredlighet i forskning genom att låta ett landsting eller en privat organisation vara forskningsutförare.
Svenska taxiforbundet

punkband sverige
waldorf pedagogik förskola
gammel dansk hönsehund säljes
lungmottagningen lund
vårdcentralen ekholmen
storm karlstad hockey
123 mine rd monroe ny

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning Info & Löner

Lärande i och för det nya arbetslivet; Om LINA:s forskningsmiljö; Nyhetsbrev LINA; Forskare och doktorander inom LINA; Projekt inom LINA Kommentar: I beslutet om oredlighet i forskning från den 25 juni 2018, (diarienummer 2-723/2016) gjordes en gradering i tre kategorier av författarnas ansvar och medverkan i de sex artiklar som befunnits utgöra oredlighet i forskning – ”ansvarig för oredlighet i forskning”, ”klandervärd” och ”ej ansvarig för oredlighet i forskning eller klandervärd”. Med oredlighet i forskning brukar allmänt avses att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla vetenskapliga data och resultat, kort sagt att fuska på olika sätt.De senaste åren har flera fall som exemplifierar sådant beteende passerat revy i media. för oredlighet i forskning genom att låta ett landsting eller en privat organisation vara forskningsutförare. 10.3 Beslut Det finns fördelar med att nämnden kan uttala sig om de brister som nämnden ser hos en forskningsutförare (10 § tredje stycket). Sådana yttranden leder sannolikt till att oredlighet i forskning förebyggs. Ett Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen.