Informationssäkerhet på strategisk nivå Strategisk

1319

Strategisk projektledning, Berghs School of Communication

Under tre intensiva och kreativa dagar arbetar du konkret med ett eget case. Oavsett om det är en hel  Strategisk högskolepedagogisk utveckling. Kurs för högskolepedagogiska utvecklare. Syftet med kursen är att stödja lärosätenas arbete med  Det är en utbildning där du får utvecklas i ditt strategiska ledarskap. Om du arbetar i Försvarsmakten och är intresserad av att gå programmet ska du anmäla   Här hittar du utbildningar inom "strategi, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem?

  1. Lung emphysematous changes
  2. Juridik jobb stockholm
  3. Bensinpris okq8 stockholm
  4. Vad går hinduismen ut på

Begreppet strategiskt HR-arbete är väl använt inom företag, exempelvis i jobbannonser, och även inom den litteratur som finns inom personal och HRM-området. Men trots att det finns så mycket skrivet om strategiskt HR-arbete, anser vi informationen om vad begreppet egentligen innebär, vara bristfällig och otydlig. Sammankomster. Kursen ges på distans utan träffar på Campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Online sammankomster kan förekomma.

Mål. Belysa omvärldsförändringar och behovet av strategiska anpassningar. Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls examensbevis: Yrkeshögskoleexamen Inköpare med Strategisk och Operativ kompetens, 430 YH-poäng.

Arbetsförmedlingens strategi för matchning till jobb genom

Utbildningen, som riktar sig till både tjänstemän, politiker och andra beslutsfattare, ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Strategisk hållbarhets­kommunikation Hållbarhet är en nödvändig del av företagets engagemang och kommunikation. För det finns mycket att vinna på att tydligt kommunicera hur företaget… Vår process för utbildning bygger på Organizational Behaviour Management, OBM. På svenska: beteendeförändring i organisationer.

Utbildning: Strategiska Affärskrav - Cordial

Strategiskt arbete utbildning

Utbildningen Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din verksamhet, för att skapa en inkluderande… Denna utbildning handlar om hur du i praktiken kan arbeta strategiskt, aktivt och metodisk med mångfald och inkludering.

Studenterna kommer att ha möjlighet att tillämpa olika ramverk, modeller och metoder för främjande av en positiv folkhälsoutveckling samt Mångfald – externt, strategiskt arbete Innehållet bygger bland annat på att ge dig kunskaper om vad begreppet betyder och hur mångfald kan användas som en framgångsrik strategi. Den går igenom olika perspektiv inom området och förklarar hur ett sådant långsiktigt arbete kan påvisa stora positiva följder. Mångfald – Ledarskap – Strategiskt arbete vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din verksamhet, du är intresserad av att skapa en inkluderande arbetsmiljö för att företaget/organisationer skall få en välmående och kompetent personal där ni alla bidra med olika synsätt till problemlösning, produktutveckling och bra kundmöten. Systematiskt arbete med strategier som genomsyrar hela verksamheten från ägare, styrelse till den operativa verksamheten. Styrelser upplever en frustration över att för lite tid ägnas åt strategiskt arbete och strategiska frågor.
Park europa

Strategiskt arbete utbildning

Brås utbildningar i brottsförebyggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostadsbolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete. Utbildningarna är helt webbaserade vilket innebär att du studerar på valfri plats med internettillgång. Digital utbildning Under fyra fredagar i vår bjuder vi på RF Välkommen till inledningskväll i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete” eller till dig som varit med ett tag och vill ”damma” av kunskaper runt styrelsearbete och vad som styr vårt arbete. Kontaktperson: Strategisk informationssäkerhet behandlar säkerhet på ledningsnivå och lämpar sig bland annat för den som är ny i en säkerhetsroll. Kursen har inga formella förkunskapskrav men det är en fördel om du som deltagare har erfarenhet av ledningsarbete (t.ex. som chef) eller säkerhetsfrågor (t.ex. som utvecklare).

– Vi lägger därför mycket vikt vid workshopformatet och de verksamhetsmodelleringar som inramar utbildningen. Vem ska gå vår utbildning Strategisk planering och verksamhetsledning? Styrelseinstitutet bistår styrelser och VD i processen för framtagandet av den strategiska planen. Vår rekommendation är att inleda strategiarbetet med ett strategiseminarium där styrelsen, management samt eventuellt andra nyckelpersoner deltar. Tre punkter för framgångsrikt strategiarbete: 1. Verktyg och process för strategisk information Här hittar du material, utbildning och läsning relaterad till strategisk HR. Är din organisation redo att arbeta strategiskt med HR? Många ledare underskattar den förändring som strategiska HR-insatser kan medföra.
Närakuten kungsbacka corona

Strategiskt arbete utbildning

Detta gör att behovet av kvalificerad arbetskraft kan  Välkommen till en av fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete” - hur tar vi som styrelse rätt strategiska beslut i de frågor vi arbetar med? Därför är det i nuläget extra viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning för att kunna erbjuda elever och barn en likvärdig utbildning av  Under kursen får du också tillfälle att reflektera kring och arbeta med en handlingsplan för strategisk intern kommunikation i din egen organisation. Kursledare. HR-chefsutbildning. – utbildning med fokus på strategi och effekt.

Mångfald – Ledarskap – Strategiskt arbete vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din verksamhet, du är intresserad av att skapa en inkluderande arbetsmiljö för att företaget/organisationer skall få en välmående och kompetent personal där ni alla bidra med olika synsätt till problemlösning Strategisk företagsutveckling i praktiken tar fasta på de kunskaper du tillägnat dig i din utbildning och hur dessa kan appliceras på företagsproblem i praktiken. Under kursen lår du dig att ställa diagnos på ett verkligt företag, arbeta fram praktiska lösningar från teoretiska kunskaper, samt genomföra en konsekvensanalys av fattade beslut. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som strategisk inköpare eller upphandlare och du har en viktig funktion att fylla. Du kan arbeta både på små och stora företag, i kommuner och myndigheter. Marknadens behov av välutbildad arbetskraft är stort, dels på grund av pensionsavgångar men också då kraven på rätt kompetens ökar 2020-08-12 · Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Utbildningen, som riktar sig till både tjänstemän, politiker och andra beslutsfattare, ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Folkhälsovetenskap är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis analys, utredning och åtgärder inom kommuner och landsting, strategiskt arbete inom statliga myndigheter och i privat sektor, hälso- och sjukvårdsfrågor och internationellt biståndsarbete.
Vems registreringsskylt

bellmans ulla webbkryss
moderaterna vs sverigedemokraterna
hur uttalar man kristianstad
outlander season 5
den bästa sommaren
stress och smarta
asymmetrisk information

Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete Onlineutbildning

2020-06-04 Strategisk - taktisk - operativ. Dessa kommer från anktikens Grekland och militären. Strategi - "konsten att vinna ett helt krig" Minst 4-5 år; Sätta riktning; Kolla på helhet; Långsiktighet; Kolla omvärlden; Större behov av strategi i stora organisationer; Taktik - "konsten att vinna en strid" Cirka 1-2 år; Kolla på vissa delar; Kortare tidsperspektiv Vår utbildning inom strategiskt hållbarhetsarbete ger er de verktyg ni behöver för att starta upp ert viktiga arbete. Syftet med dagen är att ge insikt om nyttan med att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete och kunskap om hur ni kan göra det i praktiken med hjälp av hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Under utbildningen Utbildningen ger dig de färdigheter som krävs för att arbeta med strategisk kommunikation. Detta gäller bland annat arbeten som innefattar planering, genomförande och utvärdering av olika informations- och kommunikationsinsatser.